Monofokala IOL

Micro +AY 123       Micro Pure       PodEye

Produktbeskrivning

MICROPURE - förladdad monofokal IOL

Optik: asfärisk aborration-korrigerande yta (-0.11µ SA)
Material: hydrofokal akryl glistening-fri
Filtration: UV och blåljus filter
Optisk diameter: 10D to 24.5D: 6.00mm / 25D to 30D: 5.75mm
Diameter: 10D till 24.5D:11.00mm / 25D till 30D: 10.75mm
Refraktiv index: 1.52
Linsvinkling: 2°
Styrka: MicroPure 1-2-3 från 0 till 9.0 D (1.0 D steg)
MicroPure (icke förladdad) - 10.0 till +9.0 (1.0 D. steg)
+10D till +30D (0.5D steg)
Injektion: PhysIOL 1.2.3
Snittstorlek: ≥ 2.2mm
90-graders kant: 360°

Förslagna konstanter för beräkning av linsstyrkan:
Hoffer Q: pACD=5.85 (interferometry) 5.59 (US)
Holladay 1: Sf=2.06 (interferometry) 1.80 (US)
SRK II: A=119.80 (interferometry) 119.40 (US)
SRK/T: A=119.40 (interferometry) 119.05 (US)
Haigis*: a0=1.70, a1=0.40, a2=0.10 (interferometry)
a0=1.214, a1=0.40, a2=0.10 (US)
*Icke optimerad
Olsen C-Constants: RI=1.53, LT=0,63, AR/PR= 17.75/-17.75, ACD=4.85, SA=-0.11

 

Teknisk data

  •  Glistening fritt material; G-Free
  • Hydrofobiskt Material
  • Förladdat Injektorssystem
  • 2.2 mm snittstorlek
  • Optikal diameter 6.0 mm

Video.