Monofokala IOL

Micro +AY 123       Micro Pure       PodEye

loading...

Produktbeskrivning

MICRO+ 1.2.3

Optik: bikonvex asfärisk aborrations-korrigering (-0.11 µ SA)
Material: 26% hydrofokal akrylisk
Filtration: UV och blåljus filter
Optisk diameter: 6.15mm
Diameter: 10.75mm
Refraktiv index: 1.46
Linsvinkling: 
Styrka: från 0 D till 9 D (1 D steg) & 10 D till 30 D (0.5 D steg)
Injektion: PhysIOL 1.2.3
Snittstorlek: ≥2.2mm

Föreslagna konstanter för lins styrkeberäkning:
Hoffer Q: pACD=5.52 (interferometry) 5.26 (US)
Holladay 1: Sf=1.74 (interferometry) 1.48 (US) 
SRK II: A=119.30 (interferometry) 118.89 (US) 
SRK/T: A=118.90 (interferometry) 118.59 (US)
Haigis*: a0=1.36, a1=0.40, a2=0.10 (interferometry) 
*Olsen C-Constants: RI=1.46, LT=1.03, AR/PR= 11.67/-11.67, ACD=4.58, SA=-0.11
*Icke optimerad

90-gradig kant: 360°

Video