Instrument

MSI-PF & MSI-TF

loading...

Produktbeskrivning

ICL Injektorer

Det finns 2 olika STAAR Injektorer för Visian ICL.
• MSI-PF: Push typen
• MSI-TF: Tvist- eller skruvtypen

Snitt: 3.2 mm

• Efter att man avlägsnat Cartridgen kan de omsteriliseras upp  
    till 20ggr.
• Med varje ICL kommer per automatik med 1st. cartridge
    SFC-45 och 1 st. Foam Tip.