Integral Viscoelastics

Produktbeskrivning

PhysioVisc Integral

NaHa Koncentration: 1.55%

Genomsnittlig statisk viskositet på 25°C: 170 000 mPa.s or cPs
Osmolaritet 330 ±30 mOsm/kg H2O, pH 7.2 ± 0.2
Molekular massa: 2.6 million Daltons
Hjälpämnen: vatten till injektion, natrium klorid,
fosfatbuffert och mannitol
Förpackning: förfylld 1ml spruta i enskild blisterförpackning med 27G kanyl
Volym per spruta: 1.0 ml
Sterilisation: Ånga/ETO