Throughout our site you will find links to external websites. Although we make every effort to ensure that these links are accurate, up to date and relevant, Alyko cannot take responsibility for pages maintained by external providers. Please read carefully their own Cookies and Privacy notices or conditions of browsing their sites. May we ask you to report any external links that would not work to info@alykomedical.com.
loading...

Produktbeskrivning

Strip Meniscometry Tube (SMTube). Test för Torra ögon

Ett medicintekniskt test för att bestämma graden av Torra Ögon.
Ett enkelt test för att snabbt och icke invasivt kunna bestämma mängden av tårvätska: "Strip Meniscometry Tube" (SMTube).
 
SMTube möjliggör en snabb (5 sekunder) undersökning med minimalt obehag för patienten. Syndromet Torra Ögon är ett växande och stort synproblem som ger ökad synnedsättning och en stort obehag vilket kan leda till keratit eller andra ögonsjukdomar.

SMTube för Torra Ögon
- Snabb test för torra ögon
- 5 sekunder per öga
- Mindre obehag för patient
- Samma funktion som Schirmer test

 http://www.echo-mf.jp/en/products/smtube