Throughout our site you will find links to external websites. Although we make every effort to ensure that these links are accurate, up to date and relevant, Alyko cannot take responsibility for pages maintained by external providers. Please read carefully their own Cookies and Privacy notices or conditions of browsing their sites. May we ask you to report any external links that would not work to info@alykomedical.com.

Vår vision

Med framtiden i blicken

Alyko MEDICAL AB är inriktat på att ge våra nordiska kunder inom hälso- och sjukvården den bästa möjliga servicen och supporten.
Med innovativa och högkvalitativa produkter och vår hängivenhet att supporta och hjälpa kommer vi att bli en pålitlig samarbetspartner. Alla våra produkter kommer att vara av högsta kvalitet och alla vara CE märkta. Träning, support och utbildning  kommer att vara vårt sätt att säkerställa korrekt användning för rätt indikation och därigenom hjälpa sjukvårdens personal och dess patienter. Vi kommer kontinuerligt
 utveckla företaget för att förbättra KVALITETEN.

Våra värdeord är;

  • ENGAGEMANG
  • KREATIVITET
  • HJÄRTA

Vår affärsidé

Alyko Medical AB skall distribuera innovativa medicintekniska lösningar till nordiska kunder främst inom Ögonkirurgi och Kardiologi med högsta möjliga service och flexibilitet.  

Vår vision

Alyko Medical AB  är fokuserade på att ge våra nordiska kunder inom hälsosektorn den bästa servicen och supporten.
Med innovativa och högkvalitativa produkter i kombination med vår strävan för hög service, kommer vi vara en pålitlig
partner inom hälsosektorn med ambitionen att flytta gränser.

Amor vincit omnia