Throughout our site you will find links to external websites. Although we make every effort to ensure that these links are accurate, up to date and relevant, Alyko cannot take responsibility for pages maintained by external providers. Please read carefully their own Cookies and Privacy notices or conditions of browsing their sites. May we ask you to report any external links that would not work to info@alykomedical.com.

Visian ICL

Detta är STAAR's kalkylator för Visian ICL,
för att få inloggning vänligen kontakta oss: 
kundservice@alykomedical.com
 tel:  + 46 (0) 46 540 98 94
 

  • Logga in med e-mail och lösen 
  • Kalkylera lämplig lins för patienten och välj den lins ni önskar  i listan. 
  • Tänk på att man kan välja en annan linslängd än den OCOS rekommenderar. Även annan cylinder.
  • Tänk på att den finns många toriska ICL i lager (ofta en som passar). Man kan välja en med upp till 21 grader från axelläget och rotera linsen. 
  • Skicka en reservation till oss!

TIPS!
Bara toriska ICL kan reserveras i OCOS, inte sfäriska ICL. Om linsen ni önskar inte finns i lager går det att lägga denna till tillverkning. 
Observera att en patient vanligtvis har samma linslängd på båda ögonen. 


WtW - ett gemomsnittligt värde är bäst, ju fler mätningar desto bättre. Helst också med 2 oika instrument. Om det står mellan två storlekar och en är ett högsta/lägsta värde, välj det mittersta värdet (myop 12.6 & 13.2, hyperop 12.1 & 12.6) 

Tveksam på torisk linslängd. Ta i beaktande hur myop & hur gammal patienten är och hur stor kammaren resp. kammarvinkeln är. Detta kan vägleda dig i valet av rätt linslängd. 

Tänk på att för långa sfäriska ICL kan roteraras till vertikalläge (sulkus är längre vertikalt).