Alyko Medical AB säljs till Physiol

Företaget Alyko Medical AB, distributör för bl a Physiol´s portfölj av oftalmologiska implantat sedan 2011 i Skandinavien har integrerat PhysIOL per den 21 December 2016. Alyko Medical AB är numera ett helägt dotterbolag till Physiol. Läs mer under Pressmeddelandet nedan.