RingJect från Ophtec

RingJect är en förladdad kapselspännring med helt unika egenskaper: 
  • VALFRI: kan roteras både moturs och medurs för att kirurgen själv skall kunna välja var ringen implanteras i kapseln.
  • ENKLARE: längre smalare tip
  • SÄKRARE: unikt formpressat flexiblare material för mindre påverkan av kapseln.
  • SNABB LEVERANS: finns i 13/11 och 12/11 storlek