Throughout our site you will find links to external websites. Although we make every effort to ensure that these links are accurate, up to date and relevant, Alyko cannot take responsibility for pages maintained by external providers. Please read carefully their own Cookies and Privacy notices or conditions of browsing their sites. May we ask you to report any external links that would not work to info@alykomedical.com.

Instrument från Katalyst

Oftalmologiska Instrument av kolfiber:

  • Kolfiberhandtag - optimerad diameter och styrka i förhållande till vikt ger överlägsen ergonomisk komfort.
  • 6-S Tip material - detta revolutionerande oböjbara material förhindrar skador på kirurgiska instrument och säkerställer att känsliga instrument behåller sin ursprungliga form.
  • Kirala Alternativ  - både vänster och högerhänta designmöjligheter ger en enklare åtkomst för alla kirurger. "Center" alternativet ligger på det ergonomiskt bästa axelläget.